Sort by:
Sweet chili sauce 280gm-arb Sweet chili sauce 280gm-arb
Sweet chili sauce 280gm-arb
Availability: In Stock
¥ 150

Sweet chili sauce 280gm

  • New
ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN) ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN)
ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN)
Availability: In Stock
¥ 680

Finally, the ban on Japanese imports has been lifted! Nam Ngu from Chin Su, which is popular in Vietnam. The taste is adjusted compared to regular fish sauce, so it is a recommended seasoning for beginners with less habit.

Cuối cùng, lệnh cấm nhập khẩu của Nhật Bản đã được dỡ bỏ! Nam Ngư từ Chin Su, vốn phổ biến ở Việt Nam. Hương vị được điều chỉnh so với nước mắm thông thường, vì vậy nó là một loại gia vị được khuyến khích cho những người mới bắt đầu với ít thói quen.

  • New
Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN) Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN)
Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN)
Availability: In Stock
¥ 380

Sweet chili sauce from Vietnam! You can use it as it is for spring rolls, meat dishes, fish dishes, etc., or as a seasoning for cooking!

Tương ớt ngọt từ Việt Nam! Bạn có thể dùng nó như món chả giò, món thịt, món cá, ... hoặc làm gia vị cho các món ăn!
  • New
ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN) ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN)
ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 480

Products of Vietnam 
Sản phẩm của Việt Nam

  • New

busy...