Sort by:
Assam tea ctc 500gm - RHF Assam tea ctc 500gm - RHF
Assam tea ctc 500gm - RHF
Availability: In Stock
¥ 600
Assam tea ctc 500gm
  • New
Green tea 150gm - RHF Green tea 150gm - RHF
Green tea 150gm - RHF
Availability: In Stock
¥ 300
Green tea 150gm
  • New
Ispahani mirzapore black tea 200gm - RHF Ispahani mirzapore black tea 200gm - RHF
Ispahani mirzapore black tea 200gm - RHF
Availability: In Stock
¥ 300
Ispahani mirzapore black tea 200gm
  • New
Sartaj ctc assam tea 500gm - RHF Sartaj ctc assam tea 500gm - RHF
Sartaj ctc assam tea 500gm - RHF
Availability: In Stock
¥ 650
Sartaj ctc assam tea 500gm
  • New
Sartaj ctc assam tea 500gm-arb Sartaj ctc assam tea 500gm-arb
Sartaj ctc assam tea 500gm-arb
Availability: In Stock
¥ 650
Sartaj ctc assam tea 500gm
  • New
Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN) Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN)
Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 590

G7 instant coffee, which boasts an overwhelming share in Vietnam, the world's second largest coffee producing region,
exquisitely combines the rich and deep taste with the sweetness of milk, and the smooth and deep flavor spreads in your mouth.
1g of protein, 2g of fat, 12g of carbohydrate, 0.06g of salt equivalent per bag

Cà phê hòa tan G7, chiếm thị phần áp đảo tại Việt Nam, khu vực sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới,

Kết hợp tinh tế giữa hương vị đậm đà và sâu lắng với vị ngọt của sữa, hương vị mượt mà và sâu lắng lan tỏa trong miệng bạn.

1g protein, 2g chất béo, 12g carbohydrate, 0,06g muối tương đương mỗi túi

  • New

busy...