Sort by:
Pran Fried Peas グリピース レモン 50gm (JBN) Pran Fried Peas グリピース レモン 50gm (JBN)
Pran Fried Peas グリピース レモン 50gm (JBN)
Availability: In Stock
¥ 50

Pran Fried Peas グリピース レモン 50gm

 • New
Pran Jhal Muri-150gm (JBN) Pran Jhal Muri-150gm (JBN)
Pran Jhal Muri-150gm (JBN)
Availability: In Stock
¥ 150

Pran Jhal Muri-150gm

 • New
Pran Chanachurミクススナック 500g (JBN) Pran Chanachurミクススナック 500g (JBN)
Pran Chanachurミクススナック 500g (JBN)
Availability: In Stock
¥ 150

Pran Chanachurミクススナック 500g

 • New
Pran Ghee 200gm (JBN) Pran Ghee 200gm (JBN)
Pran Ghee 200gm (JBN)
Availability: In Stock
¥ 649

Pran Ghee 200gm

 • New
Pran Ghee 900g (JBN) Pran Ghee 900g (JBN)
Pran Ghee 900g (JBN)
Availability: In Stock
¥ 1,990

Pran Ghee 900g

 • New
Bashmoti Kaalar Rice/バスマティカ-ラ 5kg (JBN) Bashmoti Kaalar Rice/バスマティカ-ラ 5kg (JBN)
Bashmoti Kaalar Rice/バスマティカ-ラ 5kg (JBN)
Availability: In Stock
¥ 2,090

Bashmoti Kaalar Rice/バスマティカ-ラ 5kg

 • New
Beef W/Bビーフ骨あり 1kg-(JBN) Beef W/Bビーフ骨あり 1kg-(JBN)
Beef W/Bビーフ骨あり 1kg-(JBN)
Availability: In Stock
¥ 1,248

Beef W/Bビーフ骨あり 1kg-(JBN)

 • New
Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN) Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN)
Trung Nguyen G7 No 1 Coffeeコーヒ (Cà phê)-288g - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 590

G7 instant coffee, which boasts an overwhelming share in Vietnam, the world's second largest coffee producing region,
exquisitely combines the rich and deep taste with the sweetness of milk, and the smooth and deep flavor spreads in your mouth.
1g of protein, 2g of fat, 12g of carbohydrate, 0.06g of salt equivalent per bag

Cà phê hòa tan G7, chiếm thị phần áp đảo tại Việt Nam, khu vực sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới,

Kết hợp tinh tế giữa hương vị đậm đà và sâu lắng với vị ngọt của sữa, hương vị mượt mà và sâu lắng lan tỏa trong miệng bạn.

1g protein, 2g chất béo, 12g carbohydrate, 0,06g muối tương đương mỗi túi

 • New
Mit Say Vinamit Fruit Chips Jackfruit Flavor 100g (Mít Say Vinamit Fruit Chips Hương vị mít) - (JBN) Mit Say Vinamit Fruit Chips Jackfruit Flavor 100g (Mít Say Vinamit Fruit Chips Hương vị mít) - (JBN)
Mit Say Vinamit Fruit Chips Jackfruit Flavor 100g (Mít Say Vinamit Fruit Chips Hương vị mít) - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 450

Vinamit's fruit chips Jackfruit flavor, which is popular in Vietnam. There is no mistake that once you eat it, you will have a habit of not being able to stop!
Khoai tây chiên vị mít của Vinamit, loại trái cây được ưa chuộng tại Việt Nam. Không có gì sai lầm rằng một khi đã ăn nó, bạn sẽ có thói quen không thể dừng lại!

 • New
Manh Truong 100 gm - (JBN) Manh Truong 100 gm - (JBN)
Manh Truong 100 gm - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 449

449Vinamit fruit chips Jackfruit flavor 100g Vinamit Jackfruit 100g [Asian-style ingredients, ethnic, Vietnamese, Vietnamese food, Vietnamese food, confectionery, tropical fruits]

Khoai tây chiên Vinamit Vị mít 100g Vinamit Mít 100g [Nguyên liệu kiểu Á, dân tộc, Việt Nam, món ăn Việt Nam, món ăn Việt Nam, bánh kẹo, trái cây nhiệt đới]

 • New
Canh I-oT HAI CHAU/ミクス塩 Bot (190gm) - (JBN) Canh I-oT HAI CHAU/ミクス塩 Bot (190gm) - (JBN)
Canh I-oT HAI CHAU/ミクス塩 Bot (190gm) - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 290
 • Vietnamese Hai Chau brand soup base
 • New
Nam Tom NGOC LAMエビペスト - 300gm -(JBN) Nam Tom NGOC LAMエビペスト - 300gm -(JBN)
Nam Tom NGOC LAMエビペスト - 300gm -(JBN)
Availability: In Stock
¥ 590

Products of Vietnam 

 • New
ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN) ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN)
ナンプラ Chin-Su (Nam gu) (JBN)
Availability: In Stock
¥ 680

Finally, the ban on Japanese imports has been lifted! Nam Ngu from Chin Su, which is popular in Vietnam. The taste is adjusted compared to regular fish sauce, so it is a recommended seasoning for beginners with less habit.

Cuối cùng, lệnh cấm nhập khẩu của Nhật Bản đã được dỡ bỏ! Nam Ngư từ Chin Su, vốn phổ biến ở Việt Nam. Hương vị được điều chỉnh so với nước mắm thông thường, vì vậy nó là một loại gia vị được khuyến khích cho những người mới bắt đầu với ít thói quen.

 • New
Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN) Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN)
Chin Su Tuong Ot 250g 4chai -(JBN)
Availability: In Stock
¥ 380

Sweet chili sauce from Vietnam! You can use it as it is for spring rolls, meat dishes, fish dishes, etc., or as a seasoning for cooking!

Tương ớt ngọt từ Việt Nam! Bạn có thể dùng nó như món chả giò, món thịt, món cá, ... hoặc làm gia vị cho các món ăn!
 • New
ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN) ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN)
ソイソース Chin Su Sauce (Black) - (JBN)
Availability: In Stock
¥ 480

Products of Vietnam 
Sản phẩm của Việt Nam

 • New
Rental Pocket Wifi 100 GB (SOFTBANK)-レンタルポケットWifi100GB(ソフトバンク)- Monthly bill only 4,500 円+ Deposit only 10,000 円 (Refundable) Rental Pocket Wifi 100 GB (SOFTBANK)-レンタルポケットWifi100GB(ソフトバンク)- Monthly bill only 4,500 円+ Deposit only 10,000 円 (Refundable)
Rental Pocket Wifi 100 GB (SOFTBANK)-レンタルポケットWifi100GB(ソフトバンク)- Monthly bill only 4,500 円+ Deposit only 10,000 円 (Refundable)
Availability: In Stock
¥ 14,500
✴#SALE POCKET WIFI(SOFTBANK)
#HIGH_SPEED 4G WIFI
➥#Stable 4G capacity
➥#The_strongest_Japan SOFTBANK network
➥#High-end service - Low cost
➥#100GB data access
➥Monthly bill only 4,500 円

CONDITIONS
✔Deposit only 10,000 円 (Refundable)
✔Blacklisted Person is allowed this service
✔Payment System- SMARTPIT/ Direct Payment/ Bank Payment
✔No Contact

Documents
✔Resident card copy both side color copy and passport color copy
✔No need bank A/C or Credit card
✔Visa minimum 1 months

Give the best service - Receive your trust
-----------------------------
WE ARE SELLING ALSO ALL KIND OF LAPTOP/COMPUTER & IPHONE/TAB/MOBILE
-----------------------------

 • New
Pran Puffed Rice/Muri/Bhuja Pran Puffed Rice/Muri/Bhuja
Pran Puffed Rice/Muri/Bhuja
Availability: In Stock
¥ 300

If anybody needs a bulk product we are provide wholesale price.Products Unit:Puffed Rice (200g) 5kg/Cartoonand also you want bulk product directly contact with us.Contact Details- Imo- 080-4778-7859, 080-3398-2418Tel- 03-6908-9909, 03-6304-0504Address 1- JB HALAL FOOD〒169-0073, 1 Chome-10-4 Hyakunincho, Shinjuku City, Tokyo.Address 2 - JBNet Corporation〒169-0073, Tokyo, Shinjuku Ku, Hiyakunin Cho 1-11-31, Shin Okubo Building 2- 201 

 • New
Fresh Cumin Powder (200gm)- JBN Fresh Cumin Powder (200gm)- JBN
Fresh Cumin Powder (200gm)- JBN
Availability: In Stock
¥ 350

If anybody needs a bulk product we are provide wholesale price.

Products Unit:

Fresh Cumin Powder- 200g

 24pcs/Cartoon

and also you want bulk product directly  with us.


 • New
Fresh Condensed Milk- 400 g Fresh Condensed Milk- 400 g
Fresh Condensed Milk- 400 g
Availability: In Stock
¥ 250

If anybody needs a bulk product we are provide wholesale price.

Products Unit:

Condensed Milk-400g

48pcs/Cartoon

and also you want bulk product directly contact with us.

Contact Details- 

Imo- 080-4778-7859, 080-3398-2418

Tel- 03-6908-9909, 03-6304-0504

Address 1- JB HALAL FOOD

〒169-0073, 1 Chome-10-4 Hyakunincho, Shinjuku City, Tokyo.

Address 2 - JBNet Corporation

〒169-0073, Tokyo, Shinjuku Ku, Hiyakunin Cho 1-11-31, Shin Okubo Building 2- 201 

 • New
Fresh Firni Mix- 150g Fresh Firni Mix- 150g
Fresh Firni Mix- 150g
Availability: In Stock
¥ 300

If anybody needs a bulk product we are provide wholesale price.

Products Unit:

Fresh Firni Mix-150g

48pcs/Cartoon

and also you want bulk product directly contact with us.

Contact Details- 

Imo- 080-4778-7859, 080-3398-2418

Tel- 03-6908-9909, 03-6304-0504

Address 1- JB HALAL FOOD

〒169-0073, 1 Chome-10-4 Hyakunincho, Shinjuku City, Tokyo.

Address 2 - JBNet Corporation

〒169-0073, Tokyo, Shinjuku Ku, Hiyakunin Cho 1-11-31, Shin Okubo Building 2- 201 

 • New
busy...
JBNet Group (JBN)
JBNet Group (Online)

We're just one step away! Please login to start the conversation. Login